• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

VIA PÚBLICA, MERCAT, JARDINERIA I NETEJA

2016

2017

2018

2019

Actualització de la senyalització als carrers de tres pins

               

Senyalització indicativa a la zona del polígon pla de l’Estació.

               

Noves cartelleres d’informació municipal i d’expressió ciutadana a zona Mas Catarro, escola Arrels ,Ludoteca i plaça de la Pau

               

Millora i reposició de la senyalització indicativa dels diferents  espais municipals

               

Nova col·locació i reposició de les plaques indicatives de carrers de tots els nuclis del municipi, de les masies i  diseminats

               

Elaboració juntament amb l’empresa de control del mercat, del planejament i ubicació de les diferents parades del mercat , on contingui informació de cadascuna. Així com vetllar pel compliment de les normatives sanitàries en les parades d’alimentació

               

Creació de nou punt d’aigua i llum per servei a les parades d’alimentació del mercat

               

Estudiar la creació de nou mòdul d’emprovadors al servei del mercat

               

Millora de la gestió de residus i neteja del mercat setmanal, habilitació de punts visibles per deixar escombraries.   Campanya de reducció de l’ús de bosses i embalatges al mercat.

               

Estudiar juntament amb mancomunitat la substitució del parc de contenidors existent

               

Nou inventari d’arbrat existent conjuntament amb la supervisió del servei de poda

               

Actualització dels treballs a realitzar i  supervisió del servei de jardineria treballs específics: Millora parc av cal Rubió, rotonda entrada Monjos, parterre av Penedès, entre altres.

               

Seguiment i control del manteniment diari de les zones enjardinades

               

Preparar i mantenir les plantacions anuals, zones de barreres verdes i reposició de les baixes

               

Seguiment i control de les neteges dependències municipals

               

Seguiment i control de la neteja viària

               

Continuar amb el control de plagues trimestral i gestionar incidències

               

PROMOCIO ECONÒMICA I COMERÇ

2016

2017

2018

2019

Polítiques actives d’ocupació

               

Projectes per ocupació: ocupació per competències

               

Subvencions i serveis a empreses per incentivar ocupació

               

formació ocupacional

               

 matins empresarials i prospecció d’empreses

               

Plans d’ocupació

               

Accions per l’emprenedoria

               

Programa CUEME d’emprenedoria a escoles

               

Educació per l’emprenedoria a l’IES

               

Ampliació horari atenció servei emprenedoria

               

Jornades i cursos per emprenedors

               

Economia social i solidària

               

Continuar amb el foment de l’espai per l’economia social i solidària amb cessió d’espais , cursos, assessorament

               

Foment de l’autoocupació i gestió de noves idees.

               

Potenciar l’autoocupació, alternatives a l’economia tradicional i obrir possibilitats a un sistema cooperativista.

               

Foment de mercats d’intercanvi

               

Col·laboració amb el Banc del temps

               

Continuar amb el pla de dinamització del comerç

               

Accions i campanyes de foment del comerç local en col·laboració de l’associació

               

Posar en valor espais comercials en desús i foment del projecte Re empresa

               

Potenciar mercat d’artesans i brocanters com a valor  afegit al mercat setmanal

               

PATRIMONI

2016

2017

2018

2019

Continuarem amb la rehabilitació del Castell de Penyafort, seguint les determinacions del Pla Director, posant en valor i per a ús públic diverses dependències (sotacoberta, celler i hort)

               

Continuació de les recerques històriques i arqueològiques del patrimoni local, sobretot al Castell i en altres indrets d’interès patrimonial.

               

Continuarem amb l’estudi de consolidació i posada en valor de les restes de l’església de Santa Margarida amb un treball conjunt amb el bisbat i altres administracions. Així com l’arranjament i manteniment de l’espai municipal i senyalització amb plafons informatius als exteriors.

               

Consolidació de les restes de l’ermita de Sant Llorenç de la Sanabra i creació itinerari naturalístic i històric.

               

Potenciarem la difusió i utilització del nostre patrimoni històric industrial, com son els antics forns Miret o el Moli del Foix, com a elements de coneixement de la nostra evolució històrica.

               

TURISME

2016

2017

2018

2019

Aplicarem gradualment el Pla de Desenvolupament Turístic municipal.

               

Potenciarem les rutes turístiques ja existents, així com la creació de nous materials gràfics i digitals per a la seva difusió. Impulsarem una nova ruta del Patrimoni Local. Dissenyarem noves visites patrimonials i naturals.

               

Potenciarem i consolidarem la fira Remeiart com a esdeveniment de referència nacional relacionat amb les plantes remeieres i aromàtiques i tots els seus derivats.

               

Crearem nous paquets turístics que combinin visites als diversos equipaments amb restauració i comerç, i fomentarem la pràctica d’activitats ludicoesportives.

               

Promourem la museïtzació de diversos espais del Castell de Penyafort i del Molí del Foix.

               

Facilitarem l’aparcament i espai de serveis per autocaravanes.

               

Habilitar zones per facilitar l’aparcament d’autobusos.

               

Estudiarem la possibilitat de creació d’un espai d’acampada lliure i zones de lleure

               

Posarem una zona Wifi al punt d’informació turística del mercat i a altres punts al municipi.

               

Millorarem la difusió d’activitats patrimonials, culturals i turístiques. Unificació webs municipals amb informació turística. Aplicacions pel mòbil de promoció i comunicació.

               

Promoure un turisme sostenible, que aporti riquesa al municipi respectant l’entorn i la tradició cultural, amb la implementació de la carta europea de turisme sostenible.

               

Realitzarem treballs entre comerç del municipi, turisme amb sinèrgies amb mercat no sedentari.

               

Realitzarem treballs amb empresaris del municipi.

               

Posarem en marxa un observatori turístic municipal.

               

Please publish modules in offcanvas position.