• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Medi ambient

MEDI AMBIENT

2016

2017

2018

2019

Efectuarem estudis i controls ambientals per tal de la garantir la bona qualitat de l’aire.

               

Col·locar equips mòbils de control de la contaminació

               

Vetllarem perquè l’Administració competent en matèria ambiental faci els controls adequats, i assegurarem el compliment de la legislació ambiental vigent en totes les industries del municipi

               

Netejarem les lleres del riu per la creació de Rutes naturalístiques per espais fluvials : riera de Llitrà, riu Foix, Torrent de Cal Bruna, els senders de llera.

               

Continuarem les obres de condicionament i millora del Molí del Foix amb la construcció dels nous serveis annexes a l’edifici. Continuarem i millorarem la funció d’espai per l’educació ambiental que compleix l’equipament.

               

Efectuarem millores en l’espai de la deixalleria, i la construcció de la tanca perimetral.

               

Elaborarem un Pla integral municipal de gestió de residus, que tendeixi a la consecució del residu zero.

               

Arranjarem els camins rurals en aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis forestals i de suport a l’ADF.

               

Recuperarem antics camins ramaders.

               

Promourem la recuperació d’espais naturals de fora parc, en especial la recuperació de fonts històriques del municipi.

               

Continuarem col·laborant amb el Parc del Foix.

               

Impulsarem la construcció de pantalles acústiques a la zona de La Ràpita.

               

Continuarem amb l’aplicació del Pla de reducció de consum energètic en la via pública a través de noves propostes tecnològiques, i desenvolupa-ment d’accions d’eficiència energètica a tots els equipaments.

               

Proveirem la piscina municipal amb sistema d’aigua calenta sanitària, amb energia solar.

               

Incentivarem que el consum energètic provingui d’energies alternatives.

               

Continuarem amb la reducció d’impactes paisatgístics causats per la indústria o les vies de comunicacions.

               

Seguirem amb la línia de manteniment i creació d’horts urbans en parcel·les municipals en desús, en la mesura que sigui possible.

               

Please publish modules in offcanvas position.