• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

MEDI AMBIENT

2016

2017

2018

2019

Efectuarem estudis i controls ambientals per tal de la garantir la bona qualitat de l’aire.

               

Col·locar equips mòbils de control de la contaminació

               

Vetllarem perquè l’Administració competent en matèria ambiental faci els controls adequats, i assegurarem el compliment de la legislació ambiental vigent en totes les industries del municipi

               

Netejarem les lleres del riu per la creació de Rutes naturalístiques per espais fluvials : riera de Llitrà, riu Foix, Torrent de Cal Bruna, els senders de llera.

               

Continuarem les obres de condicionament i millora del Molí del Foix amb la construcció dels nous serveis annexes a l’edifici. Continuarem i millorarem la funció d’espai per l’educació ambiental que compleix l’equipament.

               

Efectuarem millores en l’espai de la deixalleria, i la construcció de la tanca perimetral.

               

Elaborarem un Pla integral municipal de gestió de residus, que tendeixi a la consecució del residu zero.

               

Arranjarem els camins rurals en aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis forestals i de suport a l’ADF.

               

Recuperarem antics camins ramaders.

               

Promourem la recuperació d’espais naturals de fora parc, en especial la recuperació de fonts històriques del municipi.

               

Continuarem col·laborant amb el Parc del Foix.

               

Impulsarem la construcció de pantalles acústiques a la zona de La Ràpita.

               

Continuarem amb l’aplicació del Pla de reducció de consum energètic en la via pública a través de noves propostes tecnològiques, i desenvolupa-ment d’accions d’eficiència energètica a tots els equipaments.

               

Proveirem la piscina municipal amb sistema d’aigua calenta sanitària, amb energia solar.

               

Incentivarem que el consum energètic provingui d’energies alternatives.

               

Continuarem amb la reducció d’impactes paisatgístics causats per la indústria o les vies de comunicacions.

               

Seguirem amb la línia de manteniment i creació d’horts urbans en parcel·les municipals en desús, en la mesura que sigui possible.

               

URBANISME

2016

2017

2018

2019

Reasfaltat  Avinguda Penedès ( des del c/ Dr. Torroja  fins a la rotonda Tres Pins)

             

Projecte eix cívic Monjos –Cal Rubió, demanant la Ministerio de Fomento també la construcció de la passera per vianants sobre AP-7

             

Projecte eix cívc Carrer de les Flors, de la

Rambla a l’IES el Foix (per av Cal Rubió)

             

Ampliació nínxols al cementiri i millores en l’accessibilitat

             

Nova pavimentació a la Rambla Penyafel

             

Arranjament del parc de Llevant

             

Projecte eix cívic Vilafranca – Monjos, conjuntament amb Olèrdola i Vilafranca

             

Arranjament de la plaça del passeig fluvial (costat de  la piscina)

             

Arranjament parc de l’estació

             

Pista Cal Rubió. Substitució paviments de formigó  i pintat de línies

             

Pista de la Ràpita. Canviar paviment i pintura. I anivellar sense barreres arquitectòniques

             

Reforma i millora pista poliesportiva dels Monjos

             

Ampliació de  voreres al carrer Sta. Margarida

entre av. Catalunya i plaça dels avis.

             

Arranjament de  voreres al carrer Sant Antoni – c/Maó. Substitució de la xarxa d’aigua.

             

Arranjament parc urbà del Foix

             

Projecte del Pont de l’Abadal

             

Millores a  la Plaça del triangle de Cal Claramunt.

             

Please publish modules in offcanvas position.