• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Educació

EDUCACIÓ

2016

2017

2018

2019

Ubicarem l'escola de música municipal en un espai adequat i amb accessibilitat.

                 

Crearem una Xarxa de serveis educatius, esportius , culturals i de lleure fora de l’horari escolar.

           

 

   

Continuarem i millorarem el suport educatiu a les escoles i l’IES, impulsat des dels serveis municipals com la Biblioteca, servei de medi ambient, policia local, equipament juvenil Tangram i Escola d’Adults.

                 

Potenciarem el funcionament dels bancs de temps a les escoles i projectes d’emprenedoria i economia solidària

                 

Consolidarem el projecte municipal de socialització de llibres a les escoles

                 

Fomentarem l’educació en valors socials amb persones amb discapacitats

                 

Apostem per la formació per a famílies. Crearem, conjuntament amb les AMPES del municipi, l’Escola de Mares i Pares per tal de donar suport en l’educació dels infants a les famílies, a través de xerrades i cursos.

                 

Establirem un major contacte entre escola d’adults i l’IES per tal de donar suport als Programes de Formació Inicial (PFI) i als alumnes que necessitin recuperar assignatures.

                 

Crearem la figura dels Padrins de Cultura i Llengua, un projecte d’acompanyament en l’expressió oral i coneixement de l’entorn.

                 

Fomentarem els Grups de Conversa, per potenciar l’ús de la llengua i expressió oral, en diversos idiomes.

                 

Seguirem elaborant i duent a terme Programes de Formació continuada per a gent gran

                 

Continuarem  l’oferta de Cursos d’Accés als Cicles Formatius de grau mitja i superior

                 

Formarem part de la Xarxa d’Escoles Municipals d’Adults

                 

Crearem la guia educativa infància i adolescència

                 

Potenciarem projectes de relacions Inter generacionals per la transmissió de valors de vida i de creixement personal.

                 

Sol·licitarem  l’elaboració del Pla Director per a la reforma i usos de l’edifici de les escoles velles de la Ràpita

                 

Please publish modules in offcanvas position.